Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
172 posty 17 komentarzy

Obóz Wielkiej Polski

Obóz Wielkiej Polski - Stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski jest kontynuatorem polityki Romana Dmowskiego

Biuro Prasowe OWP: "Polska - Rosja: Głosów rozsądku wciąż przybywa"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W kilka dni po opublikowaniu przez Obóz Wielkiej Polski "Listu otwartego do Narodu Rosyjskiego", pojawił się na stronie Organizacji Monarchistów Polskich ważny tekst prof. Jacka Bartyzela pt. "Patriotyzm czy klientelizm?

W kilka dni po opublikowaniu przez Obóz Wielkiej Polski "Listu otwartego do Narodu Rosyjskiego", pojawił się na stronie Organizacji Monarchistów Polskich ważny tekst prof. Jacka Bartyzela pt. "Patriotyzm czy klientelizm? W sprawie petycji do prezydenta Stanów Zjednoczonych"
 
Trzeba stwierdzić, iż List otwarty Zarządu OWP spotkał się z licznymi wyrazami poparcia ze strony tych Polaków, którzy nie widzą w narodzie rosyjskim i w dzisiejszym państwie rosyjskim wroga Polski i polskosci, lecz bratni słowiański naród, dążący do rechrystianizacji i odbudowy świetności swego kraju - czyli do tego samego, co Polacy. Wystąpienie OWP spotkało się także - niestety - z atakami osób patrzących na Rosjan i Rosję jako na przeciwników państwa i narodu polskiego i posuwających się nawet do nazywania sygnatariuszy przedmiotowego Listu bezsensownym mianem "sowieckiej agentury".

Wyrażając przekonanie, iż wysiłki propagandowe  przeciwników polityki propolskiej muszą spełznąć na niczym i Polska wczesniej czy później wejdzie z powrotem na drogę Solidarnosci Słowiańskiej i przyjaznej współpracy ze wszystkimi sąsiadami - z Rosją włącznie, pragniemy jednoczesnie wyrazić uznanie dla Pana prof. Jacka Bartyzela, który nie zawahał się przed powiedzeniem dzisiaj Prawdy, a którego zwolennicy polityki antyrosyjskiej nie mogą chyba w żadnym razie posądzić o "sowiecką agenturalnosć", czy o sprzyjanie Rosji.

Jacek Bartyzel, to - przypomnijmy - prezes Klubu Konserwatywnego w Łodzi i profesor na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, działacz ROPCiO, RMP, KIK, ZChN i PN, odznaczony w 2006 r. przez prezydenta Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego małżonka, Małgorzata Bartyzel, to internowana działaczka NSZZ Solidarnosć i posłanka na Sejm V kadencji (2005) z listy Prawa i Sprawiedliwosci, której to partii członkinią była w l. 2002-2007, przechodząc następnie do Prawicy Rzeczypospolitej jako prawa ręka Marka Jurka (PiS/PR); odznaczona w 2008 r. przez prezydenta Kaczyńskiego za " wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce" Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pan prof. Bartyzel pisze:

" Otrzymałem dzisiaj list z propozycją podpisania petycji do prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w sprawie – jak to ujęto – wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Ten nowy (a może jednak nie całkiem, zważywszy precedensy znane z naszej XVIII-wiecznej historii?) obyczaj polityczny, aby w kwestiach dotyczących problemów, jakie Polska ma z jednym państwem, zwracać się o arbitraż do innego państwa, wydał mi się na tyle ważny, że decyduję się upublicznić tu moją odpowiedź (pomijając oczywiście mojego adresata). Oto zatem treść mojej odpowiedzi.

Co do mnie, nie tylko że nie zamierzam podpisywać owej petycji, ale usilnie odradzam jej podpisywanie komukolwiek. Samo wystosowanie takiego adresu do głowy obcego państwa uważam za głęboko zasmucający upadek godności narodowej i instynktu państwowego, tym gorszy, że motywowany zapewne – niestety, zaślepionym i jednostronnie ukierunkowanym – patriotyzmem. Czym to się różni od kierowania do carycy Katarzyny apeli ze strony inicjatorów Konfederacji Targowickiej o ratowanie swobód i wolności republikańskich, zagrożonych (i poniekąd faktycznie) przez obóz oświeceniowo-reformacyjny? Absolutnie niczym! Z całą pewnością pomysł takiego apelu wyszedł z kręgu tych środowisk, określających się jako niepodległościowe, które ową „niepodległościowość” chcą „bronić” tylko na jednym odcinku i z takim stanem świadomości, jakby świat i położenie w nim Polski nie zmieniło się ani na jotę od ponad 20 lat. Na innych zaś odcinkach – w tym amerykańskim w szczególności – przyjmują dobrowolnie, ba! entuzjastycznie, pozycję najgorszego sortu, najbardziej upokarzającego klientelizmu, skomlącego do imperialnego Hegemona o protekcję. Przypominają tym idumejskich „królików” (tetrarchów) późnego Izraela, płaszczących się przed Rzymem – ale przecież patriotyczni Żydzi gardzili Idumejczykami!
(...)

rzeba więc – nie tyle inicjatorom petycji, bo ich zapewne nic nie przekona – ale ludziom przyłączającym się z odruchu serca do tej inicjatywy przypominać, że jest rok 2012, a nie, dajmy na to 1981, że nie istnieje już czerwone Imperium Sovieticum; że na terenie Polski to nie NKWD czy GRU (tym bardziej zaś FSB), tylko CIA ma lub miało tajne więzienia, w których torturuje i poniża porwanych bądź schwytanych przeciwników; że polscy żołnierze nie udzielają już „bratniej pomocy” Czechosłowacji, lecz służą jako najemnicy w wojnach imperialnych Imperium Americanum i zasadniczo w interesie Wielkiego Izraela; że jednym ze skutków tych wojen (oraz inspirowanych z tego samego ośrodka „rewolucji demokratycznych”) jest dramatyczne pogorszenie się położenia w zaatakowanych, okupowanych lub zrewolucjonizowanych krajach, naszych chrześcijańskich braci i sióstr, którym grozi wręcz w niedługim czasie zupełna tam zagłada; że wskutek tych nie tylko imperialnych, ale i obłąkańczych planów (jak odbudowa „trzeciej świątyni” w Jerozolimie), ten rejon świata – czyli Bliski Wschód – który przez półtora wieku był rejonem najbardziej spokojnym i sennym, pod pozbawioną już impetu i słabnącą władzą monarchii ottomańskiej albo pod łagodnym protektoratem zachodnioeuropejskich państw kolonialnych, jest dziś beczką prochu, od której w każdej chwili może spłonąć cały świat.

 

Konserwatystom nie może być także obojętny ideowy i cywilizacyjny wymiar tej kwestii. Martwy jest już przecież komunistyczny uniwersalizm egalitarystyczny, a w każdym bądź razie to nie współczesna Rosja jest jego centrum, nośnikiem i „eksporterem”. Realnym, aktualnym i także uniwersalistycznym wrogiem jest natomiast inny egalitaryzm, inna „wielka urawniłowka”, nie podług schematów dialektyki marksistowskiej, lecz podług „Doktorów” demoliberalizmu, „prawoczłowieczyzmu”, ekonomicznego globalizmu pod batutą banksterów i międzynarodowych korporacji, konsumpcjonistycznego materializmu i hedonizmu, sojuszu Giełdy i Telewizora, krótko mówiąc: globalnej, zglajszachtowanej cywilizacji „wolnych wyborów”, w których nie ma czego wybierać, bo wszystko jest takie samo, terroru politycznej poprawności, penalizacji religijnego „fundamentalizmu”, „rasizmu i antysemityzmu” czy „homofobii” – a dla mas nowych „czterech wolności”: od religii, moralności, dobrego smaku i myślenia. A któż, jeśli nie Stany Zjednoczone są dzisiaj „Związkiem Sowieckim” tego demoliberalnego egalitaryzmu, Wielkim Bratem wysyłającym w każdy zakątek świata swoich marines, aby przy użyciu supernowoczesnych środków zabijania bronili demokracji, praw człowieka i wspomnianych „czterech wolności”? To one więc są dzisiaj ideowym i cywilizacyjnym wrogiem nr 1 dla ludzi Tradycji, bo niszczącym i zdolnym do zniszczenia każdego tradycyjnego sposobu życia w jakiejkolwiek cywilizacji na świecie, w której taki sposób choćby tli się jeszcze.

 

Jakże zatem ludzie, którzy uważają się na ogół (i w zasadzie są nimi) nie tylko za patriotów, ale za zwolenników tradycji, religii, prawa naturalnego i kultury klasycznej, mogą wystosowywać tak nie tylko upokarzające i przeciwskuteczne, ale i nieprzemyślane adresy do największego niszczyciela tego wszystkiego, co (deklaratywnie) jest im drogie? (...)".

 

 

W kręgach polskich konserwatystów od razu pojawiły się głosy podziwu i podziękowania dla prof. Bartyzela za "odżegnanie się od koncepcji, że sprawa polskiej niepodległości i suwerenności jest tożsama z hołdowniczą postawą wobec Stanów Zjednoczonych, a przy okazji także i Izraela. Słuszne jest także stwierdzenie - pisze prof. Adam Wielomski - że dla świata tradycyjnego największe zagrożenie stanowi właśnie Ameryka, wraz z jej sojuszem "Giełdy i Telewizora" i jakobińskimi armiami, które "wyzwalają" i "emancypują" ludy całego świata.

 

Jacek Bartyzel nie raz zapewne usłyszy sugestie, że zapewne jest "agentem" lub przynajmniej "agentem wpływu" Rosji. Rozsądek polityczny w Polsce kosztuje, szczególnie wtedy, gdy zanikła tradycyjna prawica, a jej miejsce zajęli potomkowie insurekcjonistów. Naszego środowiska nie interesuje "prawica" mająca za swoich bohaterów podchorążych z listopada 1830 roku i młodzików ze stycznia 1863 roku, czy też terrorystów z Placu Grzybowskiego Rewolucji 1905 roku. Nie interesuje nas także "prawica" zajęta wyjaśnianiem wypadku lotniczego pod Smoleńskim za pomocą bomb próżniowych, sztucznej mgły czy wielkiego tomahawka rzuconego przez rosyjskie służby specjalne.

 

Szczególnie nie mamy i nie chcemy mieć nic wspólnego z "prawicą", której mocodawcy – a być może i sponsorzy – mieszkają za Atlantykiem, a która tak chętnie zarzuca innym agenturalność. Dlatego cieszy nas stanowisko zajęte przez prof. Bartyzela. (...)".

 

 

Obóz Wielkiej Polski, jako organizacja narodowa kierowana przez ludzi młodego pokolenia i nie mających niczego wspólnego z dawnym systemem sowieckim, może dodać do powyższego jedynie deklarację swej zdecydowanej woli, by Polska nie była państwem podległym nikomu, oprócz samego narodu polskiego, i aby nie odrzucała współpracy z żadnym innym państwem i narodem, która dla chrzescijańskiej Rzeczypospolitej i dla polskosci byłaby naprawdę pożądana i korzystna.  

 

Warszawa, 30.06.2012"

KOMENTARZE

 • @lju 21:04:09
  USA jest Polsce kulturalnie bliska? W którym stanie ta kultura i tradycja jest nam najbliższa?
 • @lju 21:20:10
  Konstytucja Trzeciego Maja, która doprowadziła do upadku I Rzeczypospolitej, która doprowadziła do rozbiorów Polski, która była wymysłem żydostwa i masonerii?! Czy lju wie, jak doszło do uchwalenia tej konstytucji w Polsce? Czy wszyscy posłowie dotarli do Sejmu, jeżeli nie, to kto ich zatrzymał na wjeździe do Warszawy, i kto wydał taki rozkaz, aby ich uwięzić na czas głosowania?!

  Człowieku i ty jesteś jakoby narodowcem?!
 • @lju 22:26:15
  A gdzie ja tak napisałem, zacytuj mnie w takim razie, gdzie tak napisałem na temat Dmowskiego albo, gdzie pisałem, że on był zaaresztowany przez Rosjan albo, że nie był? I jaki to ma związek z tym, o czym dyskutujemy? Czy ty jesteś niespełna rozumu?! Czy następny Merky, który zadaje pytania idioty?

  Dmowski , był o przeróżne sprawy oskarżany nawet o pedofilię, że był agentem Ochrany, że był agentem bolszewików i Rosji carskiej, jednak nigdy i nigdzie tych zarzutów nikt nie potwierdził, natomiast zarzutów na temat Piłsudskiego, którego ty bronisz, będąc jakoby narodowcem nikt jeszcze nie obalił.

  Jeszcze ci raz powtarzam, Konstytucja Trzeciego Maja, był dziełem masonerii i żydostwa, które chciały Polskę zniszczyć i wymazać z granic Europy, to samo czynią teraz, w dzisiejszej Polsce.
 • @lju 23:16:06
  Poważnie? No i co z tego? W dzisiejszej Polsce polscy narodowcy maszerują w dniu 11 listopada, wiedząc o tym, że dla nich dniem, który powinien być dla nas wszystkich Polaków narodowców dniem odzyskania niepodległość dla naszej Ojczyzny 28 czerwca. :) W historycznych zapisach już wkrótce pojawi się,że jakiś narodowiec został zatrzymany przez polską policję w dniu 11 listopada, czy to ma świadczyć o tym,ze ten dzień jest dla nas jakiś ważny? To tylko symbol i próba odkłamania fałszu historycznego oraz próba przyciągnięcia Polaków na naszą stronę, nic więcej. :)
 • Autor
  Stanowisko prokremlowskie nie jest kontynuacją idei Dmowskiego, a jej zaprzeczeniem, bo uderza w niepodległość i tożsamość narodową.

  To zaprzaństwo, kołtuneria i antypolskość.

  Rosja niegdy nie broniła chrześcijaństwa - prześladowała wszystko, poza prawosławiem.

  To żaden Obóz Wielkiej Polski, to koniec Polski.
 • @Jan Bogatko 23:29:18
  Panie Bogato, co mają wspólnego Rosjanie z Sowietami, co mają wspólnego Rosjanie - Biali Rosjanie z chazarską swołoczą i hołotą?
 • @Paweł Tonderski 23:31:25
  Wszystko - swą rosyjskość. Biali Rosjanie mordowali tak samo Polaków, jak i czerwoni.

  Z tą różnicą, że o ile czerwoni (pewne fałszywie) godzili się na niepodległość Polski, to biali nigdy.

  To odpowiada też na pytanie, dlaczego Piłsudski nie poparł Denikina.

  Dla mnie kolaboracja z Rosjanami więcej waży od kolaboracji z Niemcami - bo zabija duszę, a nie tylko ciało.

  Dowcip milennium: proklemlowscy polscy nacjonaliści! Rzadki to nacjonalizm (chyba należy to słowo pisać przez "ż").

  Gazprom wasm płaci?
 • @lju 23:34:40
  cytat: Nie żydzi i masoni pozbawili wówczas Polski niepodległości, tylko Rosjanie, Austriacy i Prusy.

  Dokładnie! Czy tylko my o tym wiemy?!

  Pozdrawiam,

  ps: jestem dumny z moich kilkunastu przodków, posłów na Sejm Wielki. Z wyjątkiem jednego. To prekursor Obozu Wielkiej Polski - prorosyjski zdrajca Ożarowski.

  Zydzi (nie wszyscy, lecz niestety wielu) byli takimi samymi kolaborantami zaborców, jak dzisiaj OWP i polscy "nacjonaliści" płk Putina.
 • @lju 23:37:05
  Jeżeli są tak głębokie podziały pomiędzy Polakami, to uważa pan, że takich podziałów nie ma po stronie rosyjskiej?
 • @lju 23:34:40
  Tak, tak jak maszerujemy 11 listopada, wiedząc o tym, że tam nas nie powinno być. Chcemy tym poruszyć Polaków do myślenia, chcemy, aby wiedzieli, że są dla nich inne alternatywy, niż PO, PiS, SLD i PSL albo Palikot, czy naprawdę to tak trudno zrozumieć? Tak samo działali przedwojenni narodowcy, którzy wtedy musieli walczyć z sanacją i z masonerią, żydostwem, mniejszością niemiecką, i ukraińską, jednak wtedy mieli po swojej stronie więcej Polaków i Polski Kościół, dzisiaj z tym jest różnie.
 • @lju 00:06:30
  Biali Rosjanie walczyli po stronie polskiej w wojnie z bolszewikami, trzeba o tym pamiętać, tak jak i o tym, że po tej wojnie była w Polsce bardzo duża emigracja rosyjska, która popierała narodowców polskich w walce o uwolnienie Rosji spod panowania chazarskiej i syjonistycznej dyktatury.

  Jak pan sądzi, kto katował generała Skalskiego, Fieldorfa, Pileckiego, czy Doboszyńskiego, czyżby sami Rosjanie, enkawudowcy, ubecy, sami bolszewicy? Miał pan przyjemność wysłuchać wspomnień generała Skalskiego na ten temat, który należał do stowarzyszenia Grunwald, które jest tak krytykowane przez największych patriotów z PiS-u? Ja mogę się nie zgadzać z tym co robił Grunwald i Pax po wojnie, jednak trzeba zgodzić się z tym, że ci ludzie uratowali tysiące Polaków od niechybenej śmierci, bez nich być może nie byłoby pana i mnie na tym świecie.
 • @lju 00:46:33
  Czy pan wie, kto był żoną dowódcy V Wileńskiej Brygady AK? Jaką ta kobieta posiadała narodowość?
 • @lju 01:03:59
  Jak to, ale wie pan czy nie?
 • @lju 01:03:59
  A u nas czci się Piłsudskiego, który zamordował więcej Polaków niż Jaruzelski.

  Bo w Rosji rządzą ci sami ludzie co w Polsce i dlatego mamy to co mamy w tych dwóch krajach. Wiadomym jest, że pomiędzy naszymi Państwami są antagonizmy, i dlatego tak łatwo poszczuć Polaków na Rosjan, czy na odwrót.
 • @lju 01:17:19
  Zadałem ci proste pytanie, piszę na temat. Ponieważ Szendzielarz miał za żonę Rosjankę, a walczył z rosyjskimi Chazarami i z rodzimymi żydami. Jak to się stało, że śmiertelny wróg Rosji Sowieckiej wziął sobie za żonę Rosjankę, śmiertelnego wroga Polski?!
 • @lju 01:45:43
  To ty to sugerujesz, a nie ja, nie odkręcaj narodowcu z bożej łaski kota ogonem. :)
 • do autora
  Wiadomo, że nikt, kto ma choć odrobine oleju w głowie takiej petycji nie podpisze. Ja z pewnością nie. Zwracanie się do wroga i prawdopodobnie sprawcę tej tragedii jest debilizmem w najwyższym wydaniu. Ja do grona głupców nie dołączam.
 • tfu...na łby tych zdrajców w ktorych zalęgly się takie
  propozycje ,jeszcze ociekają łzami ich bliskich groby pomordowanych POLAKOW przez ten kraj dzikich morderców ktorzy nie dosć ze nie zaprzestali ich zbrodniczych czynów ,ale w najlepsze kontynuuja je nadal ,mozna by wymieniać dziesiątki takich wydarzeń ,a tutaj i teraz pojawiają się wręcz POMIOTY BOLSZEWICKICH morderców ktore nie bacząc na nic propagują a jakże spoufalanie się z tym ruskim łajnem..IDZCIE ŁAJNO DO ŁAJNA ,nie podszywajcie się pod prawdziwych PATRIOTÓW ...won stąd do ROSJI...utną tam wam łby od razu bo akurat takie poddańcze łajno jest im potrzebne tutaj aby doprowadzić NAROD do zniewolenia i poddaństwa ,a wy już szykujecie sie pomioty prawie jawnie do zastąpienia postkomuny ,jaruzela ,kiszczaka i inych morderców naszych patriotów..ten BARTYZEL TO NAJGORSZE ŁAJNO ,SMIERDZĄCE NA WIORSTY KTORE SIĘ OSTATNIO POJAWIŁO..nie ma co przebił już nawet jawnych rusofilow z otoczenia rezydenta..
 • nie oszukujmy się ...
  nie tak dawno ten BARTYZEL był jeszcze w bliskim otoczeniu prezydenta LECHA KACZYŃSKIEGO, juz teraz można śmiało stwierdzić jako bolszewicki agent ...PUTIN z TUSKIEM mordując całe otoczenie LECHA w smoleńsku przygotowali pole do działania takim zdrajcom jak ten profesorek,no i efekty już macie ,jeszcze nie wyjaśniono generalnie nic a juz takie łajno ruszyło do działania i wysyła petycje do braci Rosjan a jakzę z adresem kremlowskim ,gornolotnie podpierając się słowiańszczyzną ,takie łajzy będące ukrytymi pomiotami bolszewii korzystaja z każdej okazji aby sprzedać POLSKE ...WIESZAĆ TAKICH...!!!
 • napiszcie sobie petycję do braci słowian a jakże
  i zaadresujcie na kreml ,putin ,dojdzie na pewno..ile zbierzecie głosów...??? jak pomoże wam donek i bronek to pewnie ..miliony...!!!
 • Brawo!!!
  Działajcie dalej i więcej!!!
  Bóg jest z Narodem Polskim i OWP.

  Widać to po szczeku kalksteinowych judejczyków.

  Damy radę!!!
  Pozdrawiam

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY